Um Vinho e um Amor…próprio por favor!

Destaque

“dja tem txeu tempu ki mudjer ta nasi ku se distinu trasadu pa se familia, pa sosieadi…ningen ta pergunta-l kuze ke kre kuze ke mesti, ka interesa. Mudjer ta prendi finji pe podi ser “aceite”, pe atxa kel maridu, pe tem kel vida de sonho. E ta prendi me tem ki aseita traison, auzensia, indiferensa, pankada…Um mudjer oras ki ta liberta, e um energia potenti. Libertason podi lebau un vida, mas enkuantu tiver ar po respira e bu korason bati, sabi ma inda tem tempu di bu ser donu bu distinu”

Amor ka ta due

Nu bem papia di amor? Tem munti forma di amor... Amor di mãe...um amor paciente, ki ta kura...ta eduka, ta nutri e ta da azas ba vua. Amor pa bu kunpanheru...ou kunpanhera...um amor ku dezeju mas tambe amizade. Amor ki ta konsilia, ki ta sunha djunto Tem amor pa otus mudjer, kel ki ta txomadu … Continue lendo Amor ka ta due